PDevCo Nedir?

Psychological Development Consultancy


Türk eğitim sisteminde; Eğitsel Değerlendirme, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri'nin önemi büyüktür. Elektronik sistem üzerinden öğrencilerin; eğitsel değerlendirme ve tanılaması ile rehberlik ve danışma hizmetlerinin yürütülmesini amaçlayan PDEVCO; bireyi tanıma teknikleri ile çocukların kişisel, eğitsel ve mesleki hizmet alanlarında koruyucu ve önleyici çalışmalarını yürütmektedir.

Tüm okul türlerinde görev yapan öğretmen, yönetici ve rehberlik öğretmenler/psikolojik danışmanlar, alan uzmanları ve veli için hazırlanmış olan PDEVCO; öğretmenlerin görevleri, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin uygulama esasları, sık karşılaşılan konulara ilişkin bilgi ve uygulamayı kolaylaştıracak işlem basamaklarından oluşmaktadır. Aynı zamanda PDEVCO, rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde yürütülen çalışmaların standartlaştırılması ve kolaylaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


PDEVCO İLE


Öğrenciye yönelik psikolojik danışmanlık süreci planlanarak uygulanabilir, Danışmanlık süreci hakkında aile, öğretmen ve okul yönetimine gerekli bilgilendirme yapılır ve gerekli desteğin sağlanması için işbirliğine gidilebilir, Öğrenci, çocuk ve ergen ruh sağlığı merkezleri gibi sağlık kuruluşlarına yönlendirilebilir, Okul içinde şiddet ve zorbalık tespit edilerek, önleyici rehberlik hizmetleri planlanarak uygulanabilir. İhmal, istismar, şiddet gibi durumlara maruz kaldığı düşünülen öğrenciler tespit edilerek, rehberlik ve danışma hizmetleri planlanabilir, Özel eğitim ihtiyacı olduğu düşünülen öğrencilerin eğitsel değerlendirme, yönlendirme ve eğitsel tedbirlerin(sınıf içi düzenlemeler, öğretim teknikleri, bireysel eğitim, bireysel öğretim, vb.) alınmasına destek olur. Yaşıtları düzeyinin üzerine performans gösteren ya da özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılanması ve okul içinde gerekli eğitsel tedbirlerin alınması için yönlendirme süreçlerini yürütür. Duygusal, davranışsal, ve uyum güçlüğü olan öğrencilerin, eğitsel değerlendirme ve tanılaması ile yönlendirmesine ilişkin ölçme ve değerlendirme araçları ile süreci hızlandırır. İlgili kurum ve kuruluşlar ile veli, öğretmen ve okul yönetimine objektif veri sağlar