Pdevco okulların RAM’larla ve çocuk psikologlarıyla daha etkin bir iletişim halinde çalışması amacıyla hazırlanmış bir e- rehberlik sistemidir. Pdevco okul rehberlik servisi temelinde oluşturulmuş 3 ana modül ve bu modüller altında yer alan 7 farklı kullanıcı tipinden oluşmaktadır.

1. Rehber Öğretmen
Okullardaki rehberlik servislerinin çalışma sistemini temel alarak oluşturduğumuz rehber öğretmen sisteminde öğretmenlerimiz:
• Öğrencilerine randevu verebilir, randevularını takip edebilir, daha önceki randevularında almış olduğu notları kolayca gözden geçirebilirler.
• Öğrencilerle ve velilerle yaptıkları görüşmelerde Aile Görüşme Formu , Öğrenci Danışma ve Değerlendirme Formu, Veli Görüşme Değerlendirme Formu ile RAM’a öğrenci yönlendirirken ihtiyaç duyulan RAM Öğrenci Gönderme Öncesi Bilgi Formunu sistem üzerinden doldurabilir, daha önce doldurdukları formları inceleyebilir ya da tek bir tuşla RAM’a form yollayabilirler.
• Öğrencilere mesleki, akademik , kişisel ve sosyal rehberlik ile ilgili test ve envanter uygulayabilir, uygulanan testlerin hem bireysel hem de grup raporlarını uygulama sonrası hemen alabilir, farklı zamanlarda uygulanan aynı testin sonuçlarını karşılaştırabilirler.
• Rehber öğretmenlerimiz anket sistemini kullanarak kendilerinin ya da kurumun hazırladıkları anketleri farklı kullanıcı gruplarına Pdevco üzerinden yollayabilir ve uygulama sonrasında anında anket sonuçlarına ve raporlarına ulaşabilirler.
• Öğrenci modülünde yer alan ve öğrencilerin dikkat, hafıza, görsel zekâ, mantık, sayısal zekâ ve sözel zekâlarını geliştiren oyunların öğrenci bazlı raporlarına ulaşabilirler. Ayrıca yapılan test ve envanterler sonucunda öğrencinin eksik olduğu bir alanda (dikkat, hafıza, görsel zekâ, mantık, sayısal zekâ ve sözel zekâ) gelişimini sağlamak için seçtikleri oyunları öğrenciye görev olarak gönderebilirler.
• Rehber öğretmenlerimiz öğrencilerine rehberlik servisi ile ilgili duyuru oluşturup tek bir tuşla tüm öğrencilere gönderebilir.
• Sistemi kullanan rehber öğretmenlerimiz yaptıkları çalışmaların dönemsel raporlarını sistem üzerinden takip edebilirler. Böylece kaç öğrenci ve veliyle görüştüğü, hangi öğrenciye hangi testleri uyguladığı, en çok kullandığı test ve envanterlerin hangileri olduğu, RAM’a kaç öğrenci yönlendirdiği gibi bilgilere hem giriş sayfasındaki grafiklerden hem de raporlar sayfasından kolayca ulaşabilirler.

2. Öğrenci
• Öğrencilerimiz kendileri için hazırlamış olduğumuz oyunlarla dikkat, hafıza, görsel zekâ, mantık yürütme, sayısal zekâ ve sözel zekâlarını geliştirme fırsatı bulacaklardır.
• Oyular anasınıfından lise çağındaki öğrencilere kadar geniş bir yaş grubu düşünülerek hazırlanmıştır.
• Öğrenciler, okul rehber öğretmenlerinin kendilerine gönderdiği test ve oyun görevlerine sistem üzerinden ulaşıp uygulayabilirler.
• Oyunların ayrıntılı gelişim raporlarına ulaşıp kendi gelişimlerini takip edebilirler.
• Okul rehber öğretmeninin veya sınıf öğretmeninin kendisine verdiği randevuyu sistemden görebilir , anketleri doldurabilir ya da kendisine gelen duyuruları takip edebilir.

3. Sınıf Öğretmeni
• Sınıf öğretmenlerimiz kendi sınıflarındaki öğrencilere randevu verebilir, öğrencilerle ve velilerle yaptıkları görüşmelerde Aile Görüşme Formu , Öğrenci Danışma ve Değerlendirme Formu, Veli Görüşme Değerlendirme Formunu sistem üzerinden doldurabilir.
• Yönetici veya rehber öğretmenden kendisine yöneltilen anketleri yanıtlayabilir ve duyurulara ulaşabilirler.

4. Yönetici
• Yöneticiler, kurumlarındaki rehber öğretmenleri, sınıf öğretmenlerini ve öğrencileri sisteme tanımlayıp kullanıcıları oluştururlar.
• Sınıfları oluşturarak her sınıfa rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni ataması yaparlar.
• Okuldaki öğrenci sayısı oranınca lisans satın alma veya kullanılan lisansların süresini uzatma işlemlerini yapabilirler.
• Anket ve duyurular oluşturarak öğretmenlere veya öğrencilere sistem üzerinden gönderebilirler.
• Okul rehberlik servislerinin öğrencilerle görüşme ve test uygulama raporlarına ulaşabilirler.

1. RAM Yönetici
Rehberlik araştırma merkezlerindeki yöneticilerimiz:
• Bölgelerindeki okullardan kendilerine yönlendirilen öğrencileri sistemden takip edebilir, öğrenciye danışman atayabilirler.
• Öğrenciyle ilgili RAM’da yapılan işlemleri takip edebilirler.
• Öğrencilerle yapılan görüşmelerin, uygulanan testlerin genel raporlarına ulaşabilirler.

2. RAM Danışman
Rehberlik araştırma merkezlerindeki danışmanlarımız:
• RAM yöneticisinin kendisine yönlendirdiği öğrencileri görebilir, bu öğrencilere randevu verebilir, randevularını takip edebilir, daha önceki randevularında almış olduğu notları kolayca gözden geçirebilirler.
• Kendisine yönlendirilen öğrenciyle ilgili okul rehber öğretmeninin onay vermesi şartıyla okul rehberlik servisi tarafından yapılan tüm çalışmaları görebilirler. Öğrenciyle ilgili okulda oluşturulan formlara , uygulanan testlerin sonuçlarına ve öğrenci oyun raporlarına kendi sistemi üzerinden ulaşabilirler.
• Öğrencilerle ve velilerle yaptıkları görüşmelerde Öğrenci Danışma ve Değerlendirme Formu ile Veli Görüşme Değerlendirme Formunu sistem üzerinden doldurabilir, daha önce doldurdukları formları inceleyebilirler.
• Öğrencilere mesleki, akademik , kişisel ve sosyal rehberlik ile ilgili test ve envanter uygulayabilir, uygulanan testlerin raporlarını uygulama sonrası hemen alabilir, farklı zamanlarda uygulanan aynı testin sonuçlarını karşılaştırabilirler.
• Öğrenci modülünde yer alan ve öğrencilerin dikkat, hafıza, görsel zekâ, mantık, sayısal zekâ ve sözel zekâlarını geliştiren oyunların öğrenci bazlı raporlarına ulaşabilirler. Ayrıca yapılan test ve envanterler sonucunda öğrencinin eksik olduğu bir alanda (dikkat, hafıza, görsel zekâ, mantık, sayısal zekâ ve sözel zekâ) gelişimini sağlamak için seçtikleri oyunları öğrenciye görev olarak gönderebilirler.
• Sistemi kullanan danışmanlarımız yaptıkları çalışmaların dönemsel raporlarını sistem üzerinden takip edebilirler. Böylece kaç öğrenci ve veliyle görüştüğü, hangi öğrenciye hangi testleri uyguladığı, en çok kullandığı test ve envanterlerin hangileri olduğu gibi bilgilere hem giriş sayfasındaki grafiklerden hem de raporlar sayfasından kolayca ulaşabilirler.

Danışman modülü özel okulların veya özel ana okullarının anlaşmalı olarak dışarıdan hizmet aldıkları veya yönlendirdikleri çocuk psikologları için hazırlanmıştır. Kurumun anlaşmalı olduğu bir çocuk psikoloğu yoksa kurumun da talep etmesi üzerine Pdevco kendilerine bir çocuk psikoloğu yönlendirebilir. Pdevco’nun yönlendireceği psikolog ihtiyaç dahilinde okulu ziyaret eder. Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere önceden oluşturulmuş faaliyet planı dahilinde seminerler düzenler. Danışman modülünde kurumlarla yakın temas içinde çalışan çocuk psikologlarımız:

• Kurumlardan kendisine yönlendirilen öğrencileri görebilir, bu öğrencilere randevu verebilir, randevularını takip edebilir, daha önceki randevularında almış olduğu notları kolayca gözden geçirebilirler.
• Kendisine yönlendirilen öğrenciyle ilgili okul rehber öğretmeninin onay vermesi şartıyla okul rehberlik servisi tarafından yapılan tüm çalışmaları görebilirler. Öğrenciyle ilgili okulda oluşturulan formlara , uygulanan testlerin sonuçlarına ve öğrenci oyun raporlarına kendi sistemi üzerinden ulaşabilirler.
• Öğrencilerle ve velilerle yaptıkları görüşmelerde Aile Görüşme Formu, Öğrenci Danışma ve Değerlendirme Formu ile Veli Görüşme Değerlendirme Formunu sistem üzerinden doldurabilir, daha önce doldurdukları formları inceleyebilirler.
• Öğrencilere mesleki, akademik , kişisel ve sosyal rehberlik ile ilgili test ve envanter uygulayabilir, uygulanan testlerin raporlarını uygulama sonrası hemen alabilir, farklı zamanlarda uygulanan aynı testin sonuçlarını karşılaştırabilirler.
• Öğrenci modülünde yer alan ve öğrencilerin dikkat, hafıza, görsel zekâ, mantık, sayısal zekâ ve sözel zekâlarını geliştiren oyunların öğrenci bazlı raporlarına ulaşabilirler. Ayrıca yapılan test ve envanterler sonucunda öğrencinin eksik olduğu bir alanda (dikkat, hafıza, görsel zekâ, mantık, sayısal zekâ ve sözel zekâ) gelişimini sağlamak için seçtikleri oyunları öğrenciye görev olarak gönderebilirler.
• Sistemi kullanan danışmanlarımız yaptıkları çalışmaların dönemsel raporlarını sistem üzerinden takip edebilirler. Böylece kaç öğrenci ve veliyle görüştüğü, hangi öğrenciye hangi testleri uyguladığı, en çok kullandığı test ve envanterlerin hangileri olduğu gibi bilgilere hem giriş sayfasındaki grafiklerden hem de raporlar sayfasından kolayca ulaşabilirler.