Mustafa SOYUTÜRK

Rehber Öğretmen / Uzm. Psikolojik Danışman
Telefon: 0216 470 06 01 Email: info@pdevco.com.tr

Biyografi

Eğitim:

Yükseklisans Balkan Ülkelerinden Yükseköğrenim İçin Ülkemize Gelen Öğrencilerin Sosyal Yapıya Uyumları Hacettepe 2000

Lisans   Eğitimde Psikolojik Hizmetler  Ankara Üniversitesi  1997

Ortaöğretim  İstanbul Büyükçekmece Lisesi 1990

İlköğretim :Yunanistan-Gümülcine Sirkeli Türk Azınlık İlkokulu 1983

 

Uzmanlı Alanları:

  1. 2- 5 yaş Çocuklarda görülen sosyal ve duygusal problemler ve çözümleri,
  2. 6-16 yaş aralığında olan çocuklarda akademik başarıda, okul- aile işbirliğinin önemi ve geliştirilmesi,
  3. Özel ve üstün yetenekli çocukların değerlendirilmesi, tanılanması ve eğitiminde gerekli önlemlerin alınması,
  4. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların değerlendirilmesi, tanılanması ve eğitsel önlemlerin alınması ve entegre edilme yöntemleri
  5. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Eğitimi ve eğitimde gerekli eğitsel önlemlerin alınması ve entegre edilme yöntemleri

 

Yayınlar:

2)  “Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Üstün ve Özel Yetenekli Çocukların Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu ” TBMM, 2010
3)  “Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocuklarda Aile Eğitimi ve Danışmanlığı”  Devlet Kitapları Yayınları, 2009.
7)  “Dikkat eksikliği ve Hiperektivite Bozukluğu olan Çocukların Eğitiminde Öğretmen El Kitabı” MEB; Devlet Kitapları Yayınları, 2006
8) “Dikkat Eksikliği Ve Aşırı Hareketlilik Sorunu Olan Çocuklarda Eğitsel Yaklaşımlar” ve “Otistik Çocukların Eğitimi” Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile Eğitim Rehberi 2006.

 

Yurtdışı Görevler:
1-  Bakan Olur’u ile 2006 yılında, Batı Trakya Bölgesinde yaşayan “özel ve üstün zekâlı çocukların tanılanması değerlendirilmesi, çocuk eğitimi yaklaşımları” na yönelik okul öncesi eğitim kurumlarında (çocuk kulübü)  görevli eğitimcilerin eğitimi semineri,
2-  Bakan Olur’u ile 2009 yılında, Batı Trakya Bölgesinde yaşayan özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitiminde aile eğitimi ve öğretmen eğitimi ile eğitim- öğretime devam eden normal çocukların eğitiminde ana-baba tutumlarına ilişkin seminer.
3-  Bakan Olur’u ile 2011 yılında, Yunanistan Batı Trakya Bölgesi ve Selanik Şehrine Yasemin Karakaya Bilim Ve Sanat Merkezinde destek eğitime devam eden üstün zekalı çocukların gezi koordinatörlüğü ve kafile başkanlığı,
4-  Bakan Olur’u ile 2011 yılında “Gönül Köprüsü Projesi” kapsamında Yunanistan-Batı Trakya (Gümülcine ve İskeçe) bölge gezisi koordinatörü ve kafile başkanlığı,

 
Ödüller:
1-  Takdirname (Milli Eğitim Bakanı, 2008)
2-  Aylıkla Ödüllendirme (Milli Eğitim Bakanı,2009)
3-  Teşekkür Belgesi (Bakan Adına Genel Müdür Dr. Ruhi Kılıç, 2008)
4- Teşekkür Belgesi (Bakan Adına Genel Müdür Dr. Ruhi Kılıç, 2009)